No edit permissions for Čeština

Text 173

svarūpa-gosāñi bhāla miṣṭa-prasāda lañā
prabhuke nivedana kare āge dāṇḍāñā

svarūpa-gosāñi – Śrī Svarūpa Dāmodara; bhāla – prvotřídní; miṣṭa-prasāda – sladkosti; lañā – beroucí; prabhuke – Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nivedana kare – nabídl; āge – před Ním; dāṇḍāñā – když stál.

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī potom přinesl vynikající sladkosti a postavil se před Pána, aby Mu je nabídl.

« Previous Next »