No edit permissions for Čeština

Text 186

bhakta-mahimā bāḍāite, bhakte sukha dite
mahāprabhu vinā anya nāhi trijagate

bhakta-mahimā – slávu oddaných; bāḍāite – zvĕtšit; bhakte – oddané; sukha dite – potĕšit; mahāprabhu – Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vinā – mimo; anya – kdokoliv jiný; nāhi – není; tri-jagate – v tĕchto třech svĕtech.

V tĕchto třech svĕtech není kromĕ Śrī Caitanyi Mahāprabhua nikdo jiný, kdo by si neustále tolik přál rozšiřovat slávu oddaných a tĕšit je.

V této souvislosti je záhodno nahlédnout do rozhovoru mezi Kapiladevou a Devahūti týkajícího se oddané služby, který se nachází ve třetím zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu.

« Previous Next »