No edit permissions for Čeština

Text 188

advaita-nityānanda vasiyāchena eka ṭhāñi
dui-jane krīḍā-kalaha lāgila tathāi

advaita-nityānanda – Advaita Ācārya a Nityānanda Prabhu; vasiyāchena – sedĕli; eka ṭhāñi – na jednom místĕ; dui-jane – tyto dvĕ osoby; krīḍā-kalaha – předstíranou hádku; lāgila – začali; tathāi – tam.

Śrī Advaita Ācārya a Nityānanda Prabhu sedĕli vedle sebe a bĕhem rozdávání prasādam se začali na oko hádat.

« Previous Next »