No edit permissions for Čeština

Text 191

‘‘nānna-doṣeṇa maskarī’’ — ei śāstra-pramāṇa
āmi ta’ gṛhastha-brāhmaṇa, āmāra doṣa-sthāna

na anna-doṣeṇa maskarīsannyāsī není ovlivnĕn nevhodným přijímáním jídla; ei – toto; śāstra-pramāṇa – důkaz zjevených písem; āmi – Já; ta' – však; gṛhastha-brāhmaṇa – ženatý brāhmaṇa; āmāra – Moje; doṣa – chybná; sthāna – situace.

„Podle śāster nedĕlá sannyāsī nic špatného, když jí v domĕ nĕkoho jiného. U ženatého brāhmaṇy je to však chyba.“

« Previous Next »