No edit permissions for Čeština

Text 193

nityānanda kahe — tumi advaita-ācārya
‘advaita-siddhānte’ bādhe śuddha-bhakti-kārya

nityānanda kahe – Śrīla Nityānanda Prabhu řekl; tumi – Ty; advaita-ācārya – Advaita Ācārya neboli učitel neosobního monismu; advaita-siddhānte – tímto monistickým závĕrem; bādhe – je bránĕno; śuddha-bhakti-kārya – tématu čisté oddané služby.

Nityānanda Prabhu Śrīlovi Advaitovi Ācāryovi okamžitĕ odvĕtil: „Ty jsi učitelem neosobního monismu a monistický závĕr je velkou překážkou na cestĕ pokroku v čisté oddané službĕ.“

« Previous Next »