No edit permissions for Čeština

Text 195

hena tomāra saṅge mora ekatre bhojana
nā jāni, tomāra saṅge kaiche haya mana

hena – tak; tomāra – Tvé; saṅge – ve společnosti; mora – Moje; ekatre – společné; bhojana – jedení; nā jāni – nevím; tomāra saṅge – ve Tvé společnosti; kaiche – jak; haya mana – Moje mysl se zmĕní.

Nityānanda Prabhu pokračoval: „Ty jsi takový monista a Já tu vedle Tebe jím! Teď nevím, jak to ovlivní Mou mysl.“

Saṇgāt sañjāyate kāmaḥ (Gītā 2.62). Každý rozvíjí vĕdomí podle toho, v jaké žije společnosti a s kým se sdružuje. Śrīla Nityānanda Prabhu zde uznává, že oddaný by mĕl být velice opatrný, když se sdružuje s neoddanými. Śrī Caitanyi Mahāprabhua se jednou jeden ženatý oddaný zeptal, jak má vypadat chování oddaného, a Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitĕ odpovĕdĕl:

asat-saṅga-tyāga, — ei vaiṣṇava-ācāra
̀strī-saṅgī' — eka asādhu,`kṛṣṇābhakta' āra

(Caitanya-caritāmṛta Madhya 22.87)

Vaiṣṇava, oddaný, by se mĕl přestat důvĕrnĕ stýkat s neoddanými. Śrīla Rūpa Gosvāmī ve své Upadeśāmṛtĕ (4) popsal znaky důvĕrných vztahů takto:

dadāti pratigṛhṇāti
guhyam ākhyāti pṛcchati
bhuṅkte bhojayate caiva
ṣaḍ-vidhaṁ prīti-lakṣaṇam

Slova bhuṅkte bhojayate naznačují, že bychom mĕli jíst s oddanými a pečlivĕ se vyhýbat jedení jídla od neoddaných. Oddaný by mĕl být důsledný a nepřijímat jídlo od neoddaných, zvláštĕ jídlo připravené v restauracích, hotelech či v letadlech. Śrīla Nityānanda Prabhu zde chce zdůraznit, že je třeba se vyhnout jedení ve společnosti māyāvādīch a skrytých māyāvādīch, jako jsou sahajiyā-vaiṣṇavové, kteří jsou ovlivnĕní hmotou.

« Previous Next »