No edit permissions for Čeština

Text 200

tabe pariveśaka svarūpādi sāta jana
gṛhera bhitare kaila prasāda bhojana

tabe – potom; pariveśaka – ti, kdo rozdávali prasādam; svarūpa-ādi – v čele se Svarūpou Dāmodarem; sāta jana – sedm mužů; gṛhera bhitare – v místnosti; kaila – vĕnovalo se; prasāda bhojana – jedení prasādam.

Sedm oddaných v čele se Svarūpou Dāmodarem, kteří rozdávali prasādam ostatním, se potom najedlo uvnitř v místnosti.

« Previous Next »