No edit permissions for Čeština

Text 220

prātaḥ-kāle ratha-yātrā habeka jāniyā
sevaka lāgāya bhoga dviguṇa kariyā

prātaḥ-kāle – ráno; ratha-yātrā – slavnost vozů; habeka – má být; jāniyā – vĕdoucí; sevaka – knĕží sloužící Pánu; lāgāya – obĕtují; bhoga – jídlo; dvi-guṇa kariyā – dvojnásobnĕ.

Protože všichni služebníci Pána Jagannātha vĕdĕli, že ráno začne slavnost velkých vozů, zdvojnásobili množství obĕtovaného jídla.

« Previous Next »