No edit permissions for Čeština

Text 29

yadyapi īśvara tumi parama svatantra
tathāpi svabhāve hao prema-paratantra

yadyapi – přestože; īśvara – Nejvyšší Osobnost Božství; tumi – Ty; parama – svrchovanĕ; svatantra – nezávislý; tathāpi – přesto; svabhāve – jak je dáno Tvou povahou; hao – staneš se; prema-paratantra – podřízený lásce.

„I když jsi Nejvyšší Osobnost Božství a zcela nezávislý, přesto závisíš na lásce a náklonnosti svých oddaných. To je Tvoje povaha.“

« Previous Next »