No edit permissions for Čeština

Text 34

eka bahirvāsa yadi deha’ kṛpā kari’
tāhā pāñā prāṇa rākhe tomāra āśā dhari’

eka bahirvāsa – jeden svršek; yadi – pokud; deha' – dáš; kṛpā kari' – Tvou milostí; tāhā pāñā – to když dostane; prāṇa rākhe – bude žít; tomāra āśā dhari' – s nadĕjí, že Tĕ potká nĕkdy v budoucnu.

„Pokud budeš tak milostivý a pošleš králi jeden ze svých svršků, král bude žít s nadĕjí, že nĕkdy v budoucnosti se s Tebou setká.“

Śrī Nityānanda Prabhu tak velmi takticky navrhl, aby Caitanya Mahāprabhu králi daroval kus svého starého oblečení. I když se s Ním král nesetká, uklidní ho to. Král po setkání s Pánem nesmírnĕ toužil, ale z Pánovy strany to nebylo možné. Pro vyřešení situace Nityānanda Prabhu Pánu navrhl poslat starý kus oblečení, aby král pochopil, že mu tím Pán prokazuje svoji milost. Král se potom vyvaruje toho, aby udĕlal nĕco drastického – že by si vzal třeba život nebo se stal žebravým mnichem.

« Previous Next »