No edit permissions for Čeština

Text 49

rāmānanda kahe, — tumi īśvara svatantra
kāre tomāra bhaya, tumi naha paratantra

rāmānanda kahe – Rāmānanda řekl; tumi – Ty; īśvara – Nejvyšší Pán; svatantra – nezávislý; kāre tomāra bhaya – proč by ses mĕl nĕkoho obávat; tumi naha – Ty nejsi; para-tantra – závislý.

Rāmānanda Rāya odpovĕdĕl: „Můj Pane, Ty jsi nanejvýš nezávislá osobnost. Nemusíš se nikoho obávat, protože na nikom nezávisíš.“

« Previous Next »