No edit permissions for Čeština

Text 5

kaṭaka haite patrī dila sārvabhauma-ṭhāñi
prabhura ājñā haya yadi, dekhibāre yāi

kaṭaka haite – z Kataku, hlavního mĕsta Urísy; patrī – dopis; dila – poslal; sārvabhauma – Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; ṭhāñi – do sídla; prabhura – Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā – nařízení; haya – je; yadi – jestli; dekhibāre yāi – mohu jít a vidĕt.

Král ze svého hlavního mĕsta Kataku poslal dopis Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi, ve kterém ho prosil, aby získal Pánovo svolení přijít Jej navštívit.

« Previous Next »