No edit permissions for Čeština

Text 52

rāya kahe, — kata pāpīra kariyācha avyāhati
īśvara-sevaka tomāra bhakta gajapati

rāya kahe – Rāmānanda Rāya odpovĕdĕl; kata pāpīra – nespočetného množství hříšníků; kariyācha – udĕlal jsi; avyāhati – osvobození; īśvara-sevaka – služebník Pána; tomāra – Tvůj; bhakta – oddaný; gajapati – král.

Rāmānanda Rāya odpovĕdĕl: „Můj drahý Pane, osvobodil jsi tolik hříšných lidí. Tento král Pratāparudra, král Urísy, je ve skutečnosti služebník Pána a Tvůj oddaný.“

« Previous Next »