No edit permissions for Čeština

Text 60

tāṅre dekhi, mahāprabhura kṛṣṇa-smṛti haila
premāveśe tāṅre mili’ kahite lāgila

tāṅre dekhi – když ho vidĕl; mahāprabhura – Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-smṛti – vzpomínky na Kṛṣṇu; haila – byly; prema-āveśe – v extázi lásky; tāṅre – s ním; mili' – když se setkal; kahite lāgila – začal říkat.

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu chlapce uvidĕl, ihned si vzpomnĕl na Kṛṣṇu. Přivítal ho v extázi lásky a začal hovořit.

« Previous Next »