No edit permissions for Čeština

Text 7

prabhura nikaṭe āche yata bhakta-gaṇa
mora lāgi’ tāṅ-sabāre kariha nivedana

prabhura nikaṭe – v místĕ, kde přebývá Śrī Caitanya Mahāprabhu; āche – jsou; yata – všichni; bhakta-gaṇa – oddaní; mora lāgi' – mým jménem; tāṅ-sabāre – jim všem; kariha – prosím přednes; nivedana – žádost.

V tomto dopisu král Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu žádal: „Obrať se prosím na všechny oddané v blízkosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua a předlož jim mým jménem tuto prosbu.“

« Previous Next »