No edit permissions for Čeština

Text 75

viśeṣe rājāra ājñā hañāche āmāre
prabhura ājñā yei, sei śīghra karibāre

viśeṣe – zvláštĕ; rājāra – krále; ājñā – nařízení; hañāche – je; āmāre – mnĕ; prabhura – Tebe, Pane; ājñā – nařízení; yei – jakékoliv; sei – to; śīghra karibāre – bez prodlení vykonat.

„Král mi zvláštĕ nařídil, abych neprodlenĕ vykonal vše, co mi, Můj Pane, poručíš.“

« Previous Next »