No edit permissions for Čeština

Text 78

nūtana eka-śata ghaṭa, śata sammārjanī
paḍichā āniyā dila prabhura icchā jāni’

nūtana – nových; eka-śata – sto; ghaṭa – nádob na vodu; śata – sto; sammārjanī – košťat; paḍichā – dozorce chrámu; āniyā – přinesl; dila – dodal; prabhura – Pánovu; icchā – touhu; jāni' – když poznal.

Jakmile dozorce chrámu pochopil, co Pán chce, dodal okamžitĕ sto nových nádob na vodu a sto košťat na úklid chrámu.

« Previous Next »