No edit permissions for Čeština

Text 89

ei-mata bhakta-gaṇa kari’ nija-vāse
tṛṇa, dhūli bāhire phelāya parama hariṣe

ei-mata – podobnĕ; bhakta-gaṇa – všichni oddaní; kari' – dĕlající; nija-vāse – do látky svého odĕvu; tṛṇa – stébla; dhūli – prach; bāhire phelāya – vyhazují ven; parama hariṣe – s velkou radostí.

Oddaní potom s velkou radostí po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua shromažďovali stébla a prach do látky svého odĕvu a pak všechno vyhazovali před chrám.

« Previous Next »