No edit permissions for Čeština

Text 91

sabāra jhyāṅṭāna bojhā ekatra karila
sabā haite prabhura bojhā adhika ha-ila

sabāra – všech; jhyāṅṭāna – nashromáždĕného smetí; bojhā – hromada; ekatra – na jednom místĕ; karila – učinili; sabā haite – než všichni dohromady; prabhura bojhā – hromada smetí nashromáždĕného Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; adhika ha-ila – byla vĕtší.

I když všichni oddaní sypali smetí na jednu hromadu, hromada smetí nasbíraného Śrī Caitanyou Mahāprabhuem byla mnohem vĕtší.

« Previous Next »