No edit permissions for Čeština

Text 93

sūkṣma dhūli, tṛṇa, kāṅkara, saba karaha dūra
bhāla-mate śodhana karaha prabhura antaḥpura

sūkṣma dhūli – jemný prach; tṛṇa – stébla; kāṅkara – zrnka písku; saba – všechna; karaha – čiňte; dūra – pryč; bhāla-mate – velmi dobře; śodhana – úklid; karaha – proveďte; prabhura – Pána; antaḥpura – uvnitř.

Pán všem nařídil, aby chrám uvnitř dokonale vyčistili tak, že posbírají jemný prach, stébla a zrnka písku a vyhodí je ven.

« Previous Next »