No edit permissions for Čeština

Text 98

khāparā bhariyā jala ūrdhve cālāila
sei jale ūrdhva śodhi bhitti prakṣālila

khāparā – mísu; bhariyā – poté, co naplnil; jala – vodu; ūrdhve – na strop; cālāila – začal šplíchat; sei jale – s touto vodou; ūrdhva śodhi – umývající strop; bhitti – zdi a podlahu; prakṣālila – umyl.

Samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu i Jeho oddaní začali na strop šplíchat vodu, která při stékání umývala zdi a podlahu.

« Previous Next »