No edit permissions for Čeština

Text 61

sākṣāte nā deya dekhā, parokṣe ta’ dayā
ke bujhite pāre caitanya-candrera māyā

sākṣāte – přímo; – ne; deya – dá; dekhā – setkání; parokṣe – nepřímo; ta' – ve skutečnosti; dayā – byla milost; ke – kdo; bujhite – pochopit; pāre – je schopný; caitanya-candrera – Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; māyā – vnitřní energii.

Králi bylo sice odepřeno setkání, ale nepřímo dostal bezpříčinnou milost. Kdo může porozumĕt vnitřní energii Śrī Caitanyi Mahāprabhua?

Śrī Caitanya Mahāprabhu hrál roli učitele svĕta, a tak se nechtĕl s králem setkat, protože král je svĕtská osoba, která se zajímá o peníze a ženy. Už jen samotné slovo „král“ označuje toho, kdo je neustále obklopen penĕzi a ženami. Jako sannyāsī se Śrī Caitanya Mahāprabhu bál jak penĕz, tak žen. Pro toho, kdo je ve stavu odříkání, je odpudivé již samotné slovo „král“. Śrī Caitanya Mahāprabhu setkání s králem sice odmítl, ale nepřímo, díky Pánovĕ bezpříčinné milosti, byl král schopen pochopit Pánovy tajemné činnosti. Pán Caitanya Mahāprabhu nĕkdy předvádĕl činnosti, které prozrazovaly, že je Nejvyšší Osobností Božství, a nĕkdy Ho zase ukazovaly jako oddaného. Oba druhy činností jsou tajemné a mohou je vnímat pouze čistí oddaní.

« Previous Next »