No edit permissions for Čeština

Text 89

kāśīśvara govindādi yata bhakta-gaṇa
hātāhāti kari’ haila dvitīya āvaraṇa

kāśīśvara – Kāśīśvara; govinda-ādi – vedení Govindou; yata – všichni; bhakta-gaṇa – oddaní; hātāhāti – držení se za ruce; kari' – činící; haila – stali se; dvitīya – druhým; āvaraṇa – ochranným kruhem.

Všichni oddaní vedení Kāśīśvarou a Govindou se uchopili za ruce a vytvořili okolo Pána druhý kruh.

« Previous Next »