No edit permissions for Čeština

Text 86

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

satām – oddaných; prasaṅgāt – díky důvĕrné společnosti; mama – o Mnĕ; vīrya-saṁvidaḥ – rozhovory plné duchovní síly; bhavanti – připadají; hṛt – srdci; karṇa – a uším; rasa-āyanāḥ – zdroj sladkosti; kathāḥ – rozhovory; tat – jejich; joṣaṇāt – správným pĕstováním; āśu – rychle; apavarga – osvobození; vartmani – na cestĕ; śraddhā – víra; ratiḥ – zalíbení; bhaktiḥ – láska; anukramiṣyati – následují jedno po druhém.

„  ,O duchovnĕ mocném poselství Boha lze správnĕ hovořit pouze ve společnosti oddaných. V této společnosti také nejvíce lahodí uchu. Pokud ho človĕk vyslechne od oddaných, rychle se mu otevře cesta transcendentálních zážitků a postupnĕ dosáhne pevné víry, která se časem rozvine v zalíbení a oddanost.̀  “

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.25.25). Vysvĕtlení se nachází v Ādi-līle 1.60.

« Previous Next »