No edit permissions for Čeština

Text 1

cirād adattaṁ nija-gupta-vittaṁ
sva-prema-nāmāmṛtam aty-udāraḥ
ā-pāmaraṁ yo vitatāra gauraḥ
kṛṣṇo janebhyas tam ahaṁ prapadye

cirāt – dlouho; adattam – nedal; nija-gupta-vittam – své důvĕrné osobní vlastnictví; sva-prema – lásky k Nĕmu; nāma – svatého jména; amṛtam – nektar; ati-udāraḥ – nejštĕdřejší; ā-pāmaram – dokonce i tĕm nejnižším z lidí; yaḥ – ten, kdo; vitatāra – rozdával; gauraḥ – Śrī Gaurasundara; kṛṣṇaḥ – samotný Pán Kṛṣṇa; janebhyaḥ – lidem; tam – Jemu; aham – já; prapadye – klaním se.

Nejštĕdřejší Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, známý jako Gaurakṛṣṇa, rozdával svůj důvĕrný poklad v podobĕ nektaru lásky k sobĕ a svatého jména všem, i tĕm nejnižším z lidí. To lidé nikdy předtím nedostali. S úctou se Mu proto klaním.

« Previous Next »