No edit permissions for Čeština

Text 120

“nīca-jāti, nīca-sevī, muñi — supāmara
siddhānta śikhāilā, — yei brahmāra agocara

nīca-jāti – nízké třídy; nīca-sevī – služebník nízko zrozených lidí; muñi – já; supāmara – nesmírnĕ pokleslý; siddhānta śikhāilā – naučil jsi podrobnĕ nejvyšší závĕry; yei – které; brahmāra – Brahmy; agocara – mimo dosah.

Sanātana Gosvāmī řekl: „Můj drahý Pane, jsem človĕk nesmírnĕ nízkého původu. Ve skutečnosti jsem služebník nízko zrozených lidí, a jsem proto hluboce pokleslý. Ty jsi mne však naučil závĕry, které nezná ani Pán Brahmā.“

« Previous Next »