No edit permissions for Čeština

Text 36

kṛṣṇa-līlā-sthāne kare sarvadā vasati

kṛṣṇa-līlā-sthāne – na místĕ, kde se Kṛṣṇa vĕnuje svým zábavám; kare – činí; sarvadā – vždy; vasati – sídlo.

„Oddaný pohroužený v extatických emocích ve vztahu ke Kṛṣṇovi vždy sídlí na místĕ, kde se Kṛṣṇa vĕnuje svým zábavám.“

« Previous Next »