No edit permissions for Čeština

Text 76

varīyān īśvaraś ceti
guṇās tasyānukīrtitāḥ
samudrā iva pañcāśad
durvigāhā harer amī

varīyān – nejlepší; īśvaraḥ – svrchovaný vládce; ca – a; iti – tak; guṇāḥ – transcendentální vlastnosti; tasya – Jeho; anukīrtitāḥ – popsány; samudrāḥ – oceány; iva – jako; pañcāśat – padesát; durvigāhāḥ – tĕžké plnĕ proniknout; hareḥ – Nejvyšší Osobnosti Božství; amī – všechny tyto.

„  ,Kṛṣṇa je Nejvyšší a neustále je opĕvován jako Nejvyšší Pán a vládce. Všechny výše zmínĕné transcendentální vlastnosti se v Nĕm proto nacházejí. Padesát vlastností Nejvyšší Osobnosti Božství, které zde byly vyjmenovány, je hlubokých jako oceán. Jinými slovy, je tĕžké je plnĕ pochopit.̀  “

« Previous Next »