No edit permissions for Čeština

Text 79-81

sadā svarūpa-samprāptaḥ
sarva-jño nitya-nūtanaḥ
sac-cid-ānanda-sāndrāṅgaḥ
sarva-siddhi-niṣevitaḥ

athocyante guṇāḥ pañca
ye lakṣmīśādi-vartinaḥ
avicintya-mahā-śaktiḥ
koṭi-brahmāṇḍa-vigrahaḥ

avatārāvalī-bījaṁ
hatāri-gati-dāyakaḥ
ātmārāma-gaṇākarṣīty
amī kṛṣṇe kilādbhutāḥ

sadā – neustále; svarūpa-samprāptaḥ – spočívající ve své vĕčné povaze; sarva-jñaḥ – vševĕdoucí; nitya-nūtanaḥ – vĕčnĕ svĕží; sat-cit-ānanda-sāndra-aṅgaḥ – zhuštĕná podoba vĕčnosti, poznání a blaženosti; sarva-siddhi-niṣevitaḥ – obsluhovaný všemi mystickými dokonalostmi; atha – nyní; ucyante – je řečeno; guṇāḥ – vlastnosti; pañca – pĕt; ye – které; lakṣmī-īśa – ve vlastníkovi bohynĕ štĕstí; ādi – a tak dále; vartinaḥ – zastoupené; avicintya – nepochopitelný; mahā-śaktiḥ – vlastnící svrchovanou energii; koṭi-brahmāṇḍa – tvořenou nespočetnými vesmíry; vigrahaḥ – mající tĕlo; avatāra – inkarnací; āvalī – skupin; bījam – zdroj; hata-ari – nepřátelům, které zabil; gati-dāyakaḥ – dávající osvobození; ātmārāma-gaṇa – tĕch, kdo jsou vnitřnĕ zcela spokojení; ākarṣī – přitahující; iti – tak; amī – tyto; kṛṣṇe – v Kṛṣṇovi; kila – zajisté; adbhutāḥ – velmi úžasné.

„  ,Tyto vlastnosti jsou: (1) Pán se neustále nachází ve svém původním postavení, (2) je vševĕdoucí, (3) je vždy svĕží a mladý, (4) je zhuštĕnou podobou vĕčnosti, poznání a blaženosti a (5) vlastní veškerou mystickou dokonalost. Existuje dalších pĕt vlastností, které se nacházejí na Vaikuṇṭhách v Nārāyaṇovi, Pánu Lakṣmī. Tyto vlastnosti jsou přítomné také v Kṛṣṇovi, ale ne v polobozích, jako je Pán Śiva, nebo v jiných živých bytostech. Jedná se o tyto: (1) Pán vlastní nepochopitelnou svrchovanou moc, (2) ze svého tĕla projevuje nesčetné vesmíry, (3) je původním zdrojem všech inkarnací, (4) nepřátelům, které zabije, udílí osvobození a (5) má schopnost upoutat pozornost vznešených osobností, jež jsou spokojené samy v sobĕ. I když jsou tyto vlastnosti přítomné v Nārāyaṇovi, vládnoucím Božstvu Vaikuṇṭh, jsou ještĕ úžasnĕjším způsobem přítomné v Kṛṣṇovi.̀  “

« Previous Next »