No edit permissions for Čeština

Text 9

kona bhāgye kona jīvera ‘śraddhā’ yadi haya
tabe sei jīva ‘sādhu-saṅga’ ye karaya

kona bhāgye – díky nĕjakému štĕstí; kona jīvera – nĕjaké živé bytosti; śraddhā yadi haya – pokud je víra; tabe – potom; sei jīva – tato živá bytost; sādhu-saṅga – společnost s oddanými; ye – zajisté; karaya – udržuje.

„Pokud má nĕjaká živá bytost to velké štĕstí, že rozvine víru v Kṛṣṇu, začne se sdružovat s oddanými.“

« Previous Next »