No edit permissions for Čeština

Učení královny Kuntí

Úvod

Kapitola 1: Původní Osoba

Kapitola 2: Neviditelný Pán

Kapitola 3: Nejinteligentnĕjší žena

Kapitola 4: Jak se přiblížit ke Kršnovi

Kapitola 5: Kuntí přirovnává Kršnu k lotosům

Kapitola 6: Pán smyslů

Kapitola 7: Pánduovci v nebezpečí

Kapitola 8: Ať znovu přijdou všechny pohromy

Kapitola 9: Horečka hmotné iluze

Kapitola 10: Jediné bohatství

Kapitola 11: Dotek duchovní energie

Kapitola 12: Nepochopitelné zábavy

Kapitola 13: Duše vesmíru

Kapitola 14: Kršnovy úžasné činnosti

Kapitola 15: Nezrozený a vĕčný

Kapitola 16: Návrat k přirozenému vĕdomí

Kapitola 17: Zmenšení břemene svĕta

Kapitola 18: Konec nevĕdomosti a utrpení

Kapitola 19: Překonání iluze

Kapitola 20: Naprostá odevzdanost

Kapitola 21: Naše skutečná hodnota

Kapitola 22: Krása v Kršnovĕ přítomnosti

Kapitola 23: Přirozený blahobyt

Kapitola 24: Přetnutí pout náklonnosti

Kapitola 25: Ryzí oddanost

Kapitola 26: Kršnova sláva