No edit permissions for English

Text 119

śrīvāsa-paṇḍitera ei aneka prakāra
piṭhā, pānā, amṛta-maṇḍā padma-cini āra

śrīvāsa-paṇḍitera — of Śrīvāsa Paṇḍita; ei — these; aneka prakāra — many varieties; piṭhā — cakes; pānā — cream; amṛta-maṇḍā — another type of sweetball; padma-cinipadma-cini; āra — and.

“Next there are varieties of food — cakes, cream, amṛta-maṇḍā and padmacini — given by Śrīvāsa Paṇḍita.

« Previous Next »