No edit permissions for English

Text 191

nirantara kara cāri veda adhyayana
dvija-nyāsī haite tumi parama-pāvana

nirantara — constantly; kara — you do; cāri — four; veda — of the Vedas; adhyayana — study; dvija — brāhmaṇa; nyāsī — sannyāsī; haite — than; tumi — you; parama-pāvana — supremely pure.

“You are constantly studying the four Vedas, and you are far better than any brāhmaṇa or sannyāsī.”

« Previous Next »