No edit permissions for English

Text 62

sārvabhauma, kāśī-miśra, — dui mahāśaya
rājāre prasāda dekhi’ ha-ilā vismaya

sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kāśī-miśra — Kāśī Miśra; dui mahāśaya — two great personalities; rājāre — unto the King; prasāda — mercy; dekhi’ — seeing; ha-ilā — became; vismaya — astonished.

When the two great personalities Sārvabhauma Bhaṭṭācārya and Kāśī Miśra saw Caitanya Mahāprabhu’s causeless mercy upon the King, they were astonished.

« Previous Next »