No edit permissions for Español

Texto 123

rātri-śeṣa haila, veśyā usimisi kare
tāra rīti dekhi’ haridāsa kahena tāhāre


rātri—la noche; śeṣa haila—llegó al final; veśyā—la prostituta; usimisi—inquieta; kare—se puso; tāra—suyas; rīti—las actividades; dekhi’—al ver; haridāsa—Haridāsa Ṭhākura; kahena—dice; tāhāre—a ella.


Al final de la noche, la prostituta estaba inquieta. Al notarlo, Haridāsa Ṭhākura le dijo lo siguiente.

« Previous Next »