No edit permissions for Español

Texto 49

eka-dina prabhu haridāsere mililā
tāṅhā lañā goṣṭhī kari’ tāṅhāre puchilā


eka-dina—un día; prabhu—Śrī Caitanya Mahāprabhu; haridāsere—a Haridāsa Ṭhākura; mililā—fue a ver; tāṅhā lañā—llevándolo; goṣṭhī kari’—conversando; tāṅhāre puchilā—el Señor le preguntó.


Un día, como de costumbre, Śrī Caitanya Mahāprabhu fue a ver a Haridāsa Ṭhākura, y en el curso de la conversación le hizo la siguiente pregunta.

« Previous Next »