No edit permissions for Español

Texts 108-110

advaita, nityānanda, śrīvāsa, vakreśvara
vāsudeva, murāri, rāghava, dāmodara

purī, bhāratī, svarūpa, paṇḍita-gadādhara
sārvabhauma, rāmānanda, jagadānanda, śaṅkara

kāśīśvara, govindādi yata bhakta-gaṇa
sabā-sane sanātanera karāilā milana


advaita—Advaita Ācārya; nityānanda—Nityānanda Prabhu; śrīvāsa—Śrīvāsa Ṭhākura; vakreśvara—Vakreśvara Paṇḍita; vāsudeva—Vāsudeva Datta; murāri—Murāri Gupta; rāghava—Rāghava Paṇḍita; dāmodara—Dāmodara Paṇḍita; purī—Paramānanda Purī; bhāratī—Brahmānanda Bhāratī; svarūpa—Svarūpa Dāmodara; paṇḍita-gadādhara—Gadādhara Paṇḍita; sārvabhauma—Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; rāmānanda—Rāmānanda Rāya; jagadānanda—Jagadānanda Paṇḍita; śaṅkara—Śaṅkara Paṇḍita; kāśīśvara—Kāśīśvara; govinda—Govinda; ādi—y otros; yata bhakta-gaṇa—todos los devotos; sabā-sane—con todos ellos; sanātanera—de Sanātana Gosvāmī; karāilā milana—hizo la presentación.


Śrī Caitanya Mahāprabhu presentó a Sanātana Gosvāmī, entre otros, a los siguientes devotos: Advaita Ācārya, Nityānanda Prabhu, Śrīvāsa Ṭhākura, Vakreśvara Paṇḍita, Vāsudeva Datta, Murāri Gupta, Rāghava Paṇḍita, Dāmodara Paṇḍita, Paramānanda Purī, Brahmānanda Bhāratī, Svarūpa Dāmodara, Gadādhara Paṇḍita, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, Rāmānanda Rāya, Jagadānanda Paṇḍita, Śaṅkara Paṇḍita, Kāśīśvara y Govinda.

« Previous Next »