No edit permissions for Español

Text 128

śuni’ mahāprabhu mane santoṣa pāilā
tuṣṭa hañā tāṅre kichu kahite lāgilā


śuni’—al escuchar; mahāprabhu—Śrī Caitanya Mahāprabhu; mane—en la mente; santoṣa pāilā—Se sintió muy feliz; tuṣṭa hañā—sintiéndose complacido; tāṅre—a él; kichu—algo; kahite lāgilā—comenzó a decir.


Al escuchar todos esos detalles, Śrī Caitanya Mahāprabhu, muy complacido, dijo lo siguiente.

« Previous Next »