No edit permissions for Español

Text 14

haridāsera kailā teṅha caraṇa vandana
jāni’ haridāsa tāṅre kailā āliṅgana


haridāsera—de Haridāsa Ṭhākura; kailā—hizo; teṅha—él; caraṇa vandana—adorar los pies de loto; jāni’—al reconocer; haridāsa—Haridāsa Ṭhākura; tāṅre—a él; kailā āliṅgana—abrazó.


Allí ofreció reverencias a los pies de loto de Haridāsa Ṭhākura, quien, habiéndole reconocido, le abrazó.

« Previous Next »