No edit permissions for Español

Text 204

kaṇḍu kari’ parīkṣā karile sanātane
ei līlā-bhaṅgī tomāra keha nāhi jāne”


kaṇḍu kari’—tras generar las llagas; parīkṣā—examen; karile—Tú hiciste; sanātane—a Sanātana Gosvāmī; ei—este; līlā—de pasatiempos; bhaṅgī—truco; tomāra—Tuyo; keha nāhi jāne—nadie conoce.


«Después de causarle esas llagas, pusiste a prueba a Sanātana Gosvāmī. Nadie puede entender Tus pasatiempos trascendentales.»

« Previous Next »