No edit permissions for Español

Text 3

nīlācala haite rūpa gauḍe yabe gelā
mathurā haite sanātana nīlācala āilā


nīlācala haite—de Nīlācala (Jagannātha Purī); rūpa—Śrīla Rūpa Gosvāmī; gauḍe—a Bengala; yabe—cuando; gelā—fue; mathurā haite—de Mathurā; sanātana—Sanātana Gosvāmī; nīlācala āilā—fue a Jagannātha Purī.


Cuando Śrīla Rūpa Gosvāmī regresó de Jagannātha Purī a Bengala, Sanātana Gosvāmī viajó de Mathurā a Jagannātha Purī para ver a Śrī Caitanya Mahāprabhu.

« Previous Next »