No edit permissions for Japanese

Text 80

vāṇīnātha paṭṭanāyaka prasāda ānilā
kāśī-miśra aneka prasāda pāṭhāilā

vāṇīnātha paṭṭanāyaka — Vāṇīnātha Paṭṭanāyaka; prasādaprasādam; ānilā — brought in; kāśī-miśra — Kāśī Miśra; aneka prasāda — varieties of prasādam; pāṭhāilā — sent.

Not only did Svarūpa Dāmodara Gosvāmī bring prasādam, but Vāṇīnātha Paṭṭanāyaka and Kāśī Miśra also sent large quantities.

« Previous Next »