No edit permissions for Português

Text 174

ei mahā-prasāda alpa karaha āsvādana
dekha, jagannātha kaiche karyāchena bhojana

ei mahā-prasāda — this mahā-prasādam; alpa — a little; karaha āsvādana — You must taste; dekha — just see; jagannātha — Lord Jagannātha; kaiche — how; karyāchena — has done; bhojana — eating.

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī then said, “Just take a little of this mahā-prasādam, and see how it is that Lord Jagannātha has accepted it.”

« Previous Next »