No edit permissions for Русский

ТЕКСТ 84

рӣвса-паита иха, паита-вакревара
видйнидхи-чрйа, иха паита-гаддхара

рӣвса-паита — Шриваса Пандит; иха — вот; паита-вакревара — Вакрешвара Пандит; видйнидхи-чрйа — Видьянидхи Ачарья; иха — вот; паита-гаддхара — Гададхара Пандит.

«Вот Шриваса Пандит, Вакрешвара Пандит, Видьянидхи Ачарья и Гададхара Пандит».

« Previous Next »