No edit permissions for - pnd :: Temporary -

Глава 36

Каса изпраща Акрӯра да доведе Ка

Вндвана постоянно била погълната от мисълта за Ка. Всички помнели забавленията му и всеки миг били потопени в истински океан от трансцендентално блаженство. Но материалният свят е толкова замърсен, че дори във Вндвана асурите, демоните, се опитват да развалят мира и спокойствието.

В селото се промъкнал един демон на име Аришсура. Той приел формата на огромен бик с грамадно туловище и рога, който риел земята с копитата си. Всичко наоколо треперело, сякаш ставало земетресение. Той издавал страховит рев и след като изорал речните брегове, влязъл в самото село. Страшният рев на бика бил толкова пронизващ, че някои от бременните крави и жени пометнали и загубили плода си. Туловището му било толкова огромно, здраво и силно, че приличало на планина - над него дори плували облаци, досущ като над планинските върхове. Аришсура се появил във Вндвана в такъв ужасяващ вид, че само като го зърнали, всички мъже и жени били обзети от силен страх, а кравите и другите животни избягали от селото.

Положението било много опасно и всички жители на Вндвана завикали: „Ка! Спаси ни, Ка!" Ка също видял, че кравите бягат, и веднага отвърнал: „Няма нищо страшно! Не се бойте!" След това отишъл при Аришсура и казал: „Ти си най-низшето от всички живи същества. Защо плашиш жителите на Гокула? Какво ще постигнеш с това? Ако си дошъл да оспорваш могъществото ми, Аз съм готов да се бия с теб." Това било предизвикателството на Ка и демонът много се разгневил на тези думи. Ка стоял пред него, облегнал ръка на рамото на един от приятелите си. Разярен, бикът пристъпил към Ка. Бикът риел земята с копитата си, опашката му била щръкнала и над нея сякаш плували облаци. Очите му били налети с кръв и гневно се стрелкали. Той насочил рогата си към Ка и връхлетял като мълнията на Индра. Но Ка бързо го сграбчил за рогата и го запратил надалеч, както големият слон отблъсква нападението на някой дребосък. Демонът вече изглеждал съвсем изнемощял и от него се леела пот, но той събрал сили и се изправил. И отново нападнал Ка със страшна сила и ярост. Докато препускал към Ка, се чувало тежкото му дишане. Ка пак го пипнал за рогата, метнал го на земята и му строшил рогата. След това започнал да рита тялото му, както се изстисква мокър парцал на пода. Под ударите на Ка Аришсура се претърколил и бясно заритал с крака. От него изтичали кръв, изпражнения и урина, очите му изскочили от орбитите си и той отпътувал за царството на смъртта.

Полубоговете в небесата започнали да сипят цветя по Ка заради невероятния му подвиг. Ка и преди бил душата и сърцето на жителите на Вндвана, но като убил демона в образа на бик, всички насочили към него възхитени погледи. Той победоносно влязъл във Вндвана заедно с Баларма, а жителите ги възхвалявали с голямо въодушевление. Когато някой извърши нечуван подвиг, тогава естествено неговите роднини, близки и приятели са много щастливи.

След тази случка великият мъдрец Нрада муни разкрил тайната на Ка. Нрада муни е известен като дева-даршана, което означава, че могат да го виждат само полубоговете или личностите, които са на тяхното равнище. Нрада обаче посетил Каса, чието положение съвсем не било такова, и Каса го видял. Разбира се, Каса виждал и Ка, какво да говорим за Нрада муни. Но в обикновения случай човек трябва да пречисти очите си, за да може да вижда Бога и неговите предани. Когато човек общува с чисти предани, неусетно може да извлече полза за себе си - това се нарича агта-сукти. Просто като вижда преданите на Бога, човек напредва, макар и да не може да разбере как става това. Целта на Нрада муни била бързо да доведе нещата до развръзката им. Ка се бил появил, за да убие демоните, а Каса бил най-главният измежду тях. Нрада искал да ускори нещата и затова отишъл при Каса, за да му съобщи цялата истина. Нрада му казал: „Беше предсказано, че ще бъдеш убит от осмия син на Васудева. Това е Ка. Васудева те излъга, че осмата му рожба е момиче. В действителност това момиченце беше родено от Яшод, съпругата на Нанда Махрджа, а Васудева размени децата и така те заблуди. Ка е син на Васудева, както и Баларма. Понеже се боеше от жестокия ти нрав, Васудева предвидливо скри Ка във Вндвана, далеч от очите ти." После Нрада добавил: „Ка и Баларма живеят под опеката на Нанда Махрджа, без да разкриват кои са. Всички твои съюзници, асурите, които изпрати във Вндвана, за да убиват деца, намериха смъртта си от ръката или на Ка, или на Баларма."

Щом чул това, Каса в същия миг извадил острата си сабя и се приготвил да убие Васудева заради лъжата му. Но Нрада го възпрял и му казал: „Васудева няма да причини смъртта ти. Защо толкова искаш да го убиеш? По-добре се опитай да премахнеш Ка и Баларма." Но за да удовлетвори гнева си Каса задържал Васудева и съпругата му и ги оковал в железни вериги. Той взел под внимание новите сведения и незабавно повикал демона Кешӣ, на когото наредил веднага да отиде във Вндвана и да доведе Ка и Баларма. Всъщност Каса наредил на Кешӣ да отиде във Вндвана, за да бъде убит от Ка и Баларма и така да получи освобождение. После Каса изпратил да извикат опитните водачи на слонове Чӯра, Мушика, Шала и Тошала и им казал: „Скъпи приятели, изслушайте ме внимателно. В дома на Нанда Махрджа във Вндвана живеят двама братя, Ка и Баларма. Всъщност те са синове на Васудева. Както знаете, предопределено ми е да умра от ръката на Ка, имаше такова предсказание. Искам да ви помоля да подготвите състезание по борба. За да видят празника, ще дойдат хора от различни краища на страната. Аз ще уредя и момчетата да бъдат тук, а вие се опитайте да ги убиете на бойната арена."

И до ден-днешен в Северна Индия местните хора обичат състезанията по борба, а от думите на Шрӣмад Бхгаватам научаваме, че и преди пет хиляди години борбата се е радвала на много почитатели. Каса замислял да подготви такова състезание и да покани на него всички хора. След това добавил: „На всяка цена доведете слона Кувалапӣа и го дръжте до входа на шатрата. Опитайте се да плените Ка и Баларма още когато пристигнат и ги убийте."

Каса ги посъветвал още да направят жертвоприношения за Шива и да извършат в негова чест церемониите Дханур-ягя и Чатурдашӣ - втората се прави на четиринадесетия ден от новолуние. Тя се пада на четвъртия ден след Екдашӣ, който е предназначен за обожание на Шива. Една от пълните експанзии на Шива се нарича Клабхаирава. Тази форма почитат демоните и ѝ предлагат убити животни. Този обичай и днес се среща в Индия в една местност, наречена Ваидянтха-дхма, където демоните принасят в жертва животни пред мӯртито на Клабхаирава. Каса също спадал към тези демони. Освен това той бил хитър и опитен и много бързо намислил как демоничните му приятели да убият Ка и Баларма.

После повикал Акрӯра, един от потомците на рода Яду, в който се родил Ка, синът на Васудева. Когато Акрӯра дошъл, Каса много учтиво се ръкувал с него и рекъл: „Скъпи Акрӯра, ти си най-добрият ми приятел от династиите Бходжа и Яду. Ти си един от най-великодушните хора и като приятел, искам да те помоля за помощ. Аз се уповавам на теб така, както цар Индра се уповава на Бог Вишу. Много те моля, замини веднага за Вндвана и намери двете момчета на име Ка и Баларма. Те са синове на Нанда Махрджа. Вземи тази красива колесница, тя е направена специално за тях, и бързо ги доведи тук. Това е молбата ми. Аз възнамерявам да ги убия. Щом се приближат до портите, там ще ги чака един огромен слон, Кувалапӣа, който вероятно ще успее да ги убие. Но ако смогнат да избягат по някакъв начин, ще се натъкнат на борците, които ще ги убият. Такъв е замисълът ми. След като убия момчетата, ще убия Васудева и Нанда, защото подкрепят династиите Вши и Бходжа. После ще убия и баща си Уграсена и брат му Девака, защото са истински врагове, които ми пречат да осъществявам политическите си ходове. Така ще се отърва от всичките си врагове. Мой тъст е Джарсандха, а имам и един голям приятел, маймуната Двивида. С тяхна помощ лесно ще излича от лицето на земята всички царе, които са на страната на полубоговете. Това е планът ми. Ще се избавя от всичките си противници и с голяма радост ще управлявам света, защото никой няма ми се противопоставя. Може би знаеш, че Шамбара, Нараксура и Бсура са ми близки приятели и когато започна войната срещу царете, които подкрепят полубоговете, ще получа от тях значителна помощ. Най-после ще се освободя от всичките си врагове. Умолявам те незабавно да отидеш във Вндвана и да убедиш момчетата да дойдат тук, за да видят красотата на Матхур и да се забавляват на състезанията по борба."

Акрӯра изслушал кроежите на Каса и отговорил: „Скъпи царю, планът, който си замислил, за да отстраниш всички препятствия за дипломатическите си ходове, е безупречен. Но трябва да запазиш самообладание, защото дейностите ти може да дадат плодове, но може и да се окаже, че усилията ти са били напразни. В края на краищата човек предполага, Господ разполага. Дори да замисляме много големи неща, ако не са одобрени от върховната власт, те ще се провалят. Всеки знае, че всичко в материалния свят в крайна сметка зависи от свръхестествените сили. Някой може да замисля много велики неща, но трябва да знае, че ще бъде подвластен на плодовете - щастие и нещастие. Лично аз обаче нямам нищо против предложението ти. Като твой приятел, ще изпълня поръката ти и ще доведа тук Ка и Баларма, щом искаш."

После Каса дал разни наставления на приятелите си и се оттеглил, а Акрӯра се върнал обратно у дома си.

Така завършва пояснението на Бхактиведанта върху тридесет и шеста глава на книгата „Ка, изворът на вечно наслаждение", наречена „Каса изпраща Акрӯра да доведе Ка".

« Previous Next »