No edit permissions for - pnd :: Temporary -

ТЕКСТ 64

рдхикдйе ‘пӯрва-рга’ прасиддха ‘правса’, ‘мне’
‘према-ваичиттйа’ рӣ-дааме махишӣ-гае

рдхикдйе — у Шримати Радхарани и других гопи; пӯрва-рга — чувства, предшествующие встрече; прасиддха — ярко проявлены; правса мне — а также праваса и мана; према-ваичиттйа — страх разлуки; рӣ-дааме — в Десятой песни; махишӣ-гае — среди цариц.

«Из четырех ощущений разлуки первые три [пурва-рга, правса и мна] испытывают Шримати Радхарани и другие гопи. А према-ваичиттья преобладает среди цариц Двараки».

« Previous Next »