No edit permissions for Bulgarian

Глава 31

Песните на гопӣте

Една гопӣ казала: „Скъпи мой Ка, откакто Ти се роди в земите на Враджабхӯми, всичко тук е толкова великолепно. Земята на Вндвана е станала толкова прекрасна, сякаш тук живее самата богиня на щастието. Само ние сме нещастни, защото те търсим и не можем да те намерим, каквото и да правим. Животът ни зависи изцяло от теб, затова те молим, ела отново при нас.“

Втора гопӣ казала: „Скъпи Ка, Ти си най-скъпото нещо дори за лотосовите цветове във водите на езерата, избистрени от чистите есенни дъждове. Лотосите са много красиви, но без твоя поглед повяхват. Без теб ние също ще умрем. Всъщност ние не сме Ти нито съпруги, нито робини. Ти никога не си харчил за нас никакви пари, ние просто сме привлечени от погледа Ти. Ако сега умрем, без да си ни погледнал, Ти ще бъдеш отговорен за смъртта ни. Да се убиват жени, е много голям грях и ако Ти не дойдеш при нас, за да те видим, ще умрем и Ти ще понесеш греховните последствия. Затова те молим, ела да ни видиш. Недей да мислиш, че човек може да бъде убит само с оръжие. Нас ни погубва отсъствието Ти. Трябва да проумееш, че ще отговаряш за убийство на жени. Ние винаги сме Ти били много благодарни, защото много пъти си ни спасявал – от отровните води на Ямун, от змията Клия, от Баксура, от гнева и поройните дъждове на Индра, от горския пожар и от какво ли не още. Ти си най-велик и най-силен от всички. По такива удивителни начини ни спаси от толкова много опасности, а сега ни пренебрегваш. Скъпи Ка, скъпи приятелю, много добре знаем, че Ти всъщност не си син на майка Яшод и на пастира Нанда Махрджа. Ти си Върховната Божествена Личност и Свръхдушата, която се намира във всички живи същества. От безпричинна милост Ти се появи в този свят в отговор на молбата на Брахм, за да спасиш земята. Появяването Ти в династията Яду се дължи само на великодушието Ти. О, най-добър от рода Яду, ако някой се бои от материалния живот и търси подслон в твоите лотосови крака, Ти никога няма да му откажеш покровителството си. Ти си напълно независим. Ти вървиш с много нежни движения и с едната си ръка прегръщаш богинята на щастието, а в другата държиш лотосов цвят. Такава е необикновената Ти същност. Много те молим, ела при нас и ни благослови с лотосовия цвят в ръката си.

Скъпи Ка, скъпи приятелю, много добре знаем, че Ти всъщност не си син на майка Яшод и на пастира Нанда Махрджа. Ти си Върховната Божествена Личност и Свръхдушата, която се намира във всички живи същества. От безпричинна милост Ти се появи в този свят в отговор на молбата на Брахм, за да спасиш земята. Появяването Ти в династията Яду се дължи само на великодушието Ти. О, най-добър от рода Яду, ако някой се бои от материалния живот и търси подслон в твоите лотосови крака, Ти никога няма да му откажеш покровителството си. Ти си напълно независим. Ти вървиш с много нежни движения и с едната си ръка прегръщаш богинята на щастието, а в другата държиш лотосов цвят. Такава е необикновената Ти същност. Много те молим, ела при нас и ни благослови с лотосовия цвят в ръката си.

Скъпи Ка, Ти унищожаваш всички страхове на жителите на Вндвана. Ти си истински герой и притежаваш върховно могъщество. Ние знаем, че просто с красивата си усмивка можеш да унищожиш цялата излишна гордост на преданите си, както и нашата женска горделивост. Ние сме Ти обикновени слугини и робини, не ни отхвърляй и ни покажи красивото си лотосово лице.

Скъпи Ка, ние наистина изгаряме от силна страст, след като ни докоснаха лотосовите Ти крака. Те унищожават всички греховни дейности на преданите, които са се подслонили при тях. Ти си толкова великодушен, че даваш дори на обикновените животни да се приютят в лотосовите Ти крака. Те са обител на богинята на щастието, но при все това Ти танцува с тях по главите на змията Клия. Сега ние те молим милостиво да ги поставиш на гърдите ни и да успокоиш страстното ни желание да се докоснем до теб.

О, Господи, привличащите Ти очи са нежни и красиви като лотосов цвят. Ласкавите Ти думи са толкова увлекателни, че пленяват дори най-големите учени, които също се привързват към теб. Ние също сме очаровани от говора Ти и от красотата на лицето и очите Ти. Затова бъди милостив и ни удовлетвори с нектара на целувките си. О, Господи, словата, които Ти изричаш, словата, които описват дейностите Ти, са пълни с нектар и просто като повтаря или като слуша думите Ти, човек може да се спаси от пламтящия огън на материалното съществуване. Великите полубогове като Брахм и Шива непрекъснато повтарят твоите великолепни слова. Те правят това, за да унищожат греховните дейности на всички живи същества в материалния свят. Ако някой просто се опитва да слуша трансценденталната Ти реч, много бързо може да се издигне до равнището на благочестивите дейности. Тя доставя трансцендентално удоволствие на ваиавите, а святите личности, които разпространяват трансценденталното Ти послание по целия свят, са най-щедрите благодетели.“ (Това е потвърдено от Рӯпа Госвмӣ, когато той нарича Бог Чайтаня най-щедрата инкарнация, защото разпространява напълно безплатно по целия свят словата на Ка и любовта към Ка.)

„Скъпи Ка, Ти си много коварен. Нима не можеш да си представиш колко страдаме само като си припомняме лукавата Ти усмивка, ласкавия Ти поглед, разходките Ти с нас в гората на Вндвана и благотворните Ти размишления. Уединените разговори с теб доставяха такава радост на сърцата ни. Като си спомняме сега държанието Ти, се изпълваме с печал. Моля те, скъпи Ка, спаси ни. Ти положително знаеш колко сме тъжни, когато напускаш Вндвана, за да изведеш кравите на паша в гората. Колко се измъчваме само като си помислим, че сухата трева и дребните камъчета в гората бодат нежните Ти лотосови крака! Ние сме толкова привързани към теб, че постоянно мислим само за твоите лотосови крака.

О, Ка, когато се завърнеш с животните от пасищата, ние виждаме лицето Ти, заобиколено от къдриците Ти и покрито с праха, вдигнат от копитата на кравите. Виждаме милото Ти усмихнато лице и желанието ни да се наслаждаваме с теб непреодолимо нараства. О, скъпи Ка, Ти си върховният ни възлюбен. Ти винаги даваш подслон на отдадените души. Ти изпълняваш желанията на всеки. Дори Брахм, създателят на вселената, обожава лотосовите Ти крака. Ти даряваш с благословиите си всеки, който обожава твоите лотосови крака. Дай ни благоволението си и ни избави от страданията – постави лотосовите си крака на гърдите ни. Скъпи Ка, ние копнеем за целувките Ти, които предлагаш дори на флейтата си. Звуците ѝ омагьосват сърцата ни и целия свят. Бъди милостив и се върни да ни целунеш с нектарните си устни.“

Така завършва пояснението на Бхактиведанта върху тридесет и първа глава на книгата Ка, изворът на вечно наслаждение“, наречена Песните на гопӣте“.

« Previous Next »