No edit permissions for Bulgarian

Бележка за това издание

Шрӣла Прабхупда завършва Ка, Върховната Божествена Личност (книга известна като Ка бук) през 1970 г., а неговото издателство „Бхактиведанта Бук Тръст“ я публикува същата година в два тома и скоро отново в три. През 1986 г. ББТ публикува еднотомно издание с малки поправки.

За настоящото издание редакторите се върнаха към оригиналните ленти с диктовката на Шрӣла Прабхупда на текста и ги сравниха дума по дума с предишното издание. В хода на работата си те установиха, че оригиналните преписвачи и редактори в по-голямата си част са свършили отлична работа. Понякога обаче те грешат, може би поради силно акцентирания английски на Шрӣла Прабхупда, неравномерното качество на записите или трудните философски концепции в някои пасажи от Десетата песен. Тези грешки, съставляващи по-малко от един процент от общия текст, сега са коригирани, така че една вече съвършена книга стана още по-съвършена за повишената си вярност към оригиналните думи на Шрӣла Прабхупда.

« Previous