No edit permissions for Čeština

Text 176

śuna, gaurahari, ei praśnera kāraṇa
nibhṛta hao yadi, tabe kari nivedana

śuna – prosím poslouchej; gaurahari – ó Gaurahari; ei praśnera – této otázky; kāraṇa – důvod; nibhṛta – osamocený; hao – staneš se; yadi – pokud; tabe – potom; kari – udĕlám; nivedana – sdĕlení.

„Prosím slyš, ó Gaurahari! Půjdeš-li se mnou do ústraní, vysvĕtlím Ti tam, jaký to má důvod.“

« Previous Next »