No edit permissions for Čeština

Text 255

saba deśa bhraṣṭa kaila ekalā nimāñi
brāhmaṇa mārite cāhe, dharma-bhaya nāi

saba – všechny; deśa – zemĕ; bhraṣṭa – rozložené; kaila – učinil; ekalā – sám; nimāñi – Nimāi Paṇḍita; brāhmaṇabrāhmaṇu kastou; mārite – uhodit; cāhe – chce; dharma – z náboženských zásad; bhaya – strach; nāi – nemá.

Obviňovali Ho: „Nimāi Paṇḍita narušil pořádek v celé zemi. Chce uhodit kastovního brāhmaṇu a neobává se ani náboženských zásad.“

Tenkrát byli kastovní brāhmaṇové také velice pyšní. Nechtĕli přijmout trest ani od učitele nebo duchovního mistra.

« Previous Next »